การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน

ผู้ชนะได้รับการประกาศในวันที่ 12 กันยายนในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน เมืองที่ได้รับรางวัลทั่วโลกคือ Uppsala ในสวีเดน กอร์ดอนคองดอนผู้จัดการโครงการอนุรักษ์ของ WWF Thailand กล่าวในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมรามาการ์เด้นโฮเทลเมื่อเร็ว ๆ นี้ “สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดสำหรับเมืองยโสธรคือการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในระดับสูงและการรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการขนส่งสาธารณะ” . ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างฉับพลันในปีพ. ศ. 2560 อำเภอเมืองยโสธรได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 23 (หรือประมาณ 17,000 ตัน Co2e) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ผ่านแผนปฏิบัติการหลายโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนายอภิชัยจันทุมผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยโสธรกล่าว