รมว.พลังงานขีดกรอบแผนพีดีพีใหม่กำหนดเส้นมั่นคง/ตลาดเสรี

รมว.พลังงานขีดกรอบแผนพีดีพีใหม่ ค่าไฟฟ้าไม่แพง กำหนดเส้นมั่นคง/ตลาดเสรี ด้าน สร.กฟผ. ย้ำควรอยู่ภายใต้เกณฑ์รัฐธรรมนูญ กฟผ.ควรมีสัดส่วนร้อยละ51

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยชีวมวลในการประชุม International Energy Forum วันที่ 11-12 เม.ย. ที่อินเดีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งระดับรัฐมนตรี เช่นจาก Saudi Arabia, UAE, Venezuela)และภาคเอกชน เข่น ประธาน Totalโดยมีนายกรัฐมนตรี Modi แห่งอินเดียร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์

ส่วนการจัดทำแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาวหรือพีดีพีฉบับใหม่ ได้แนวคิดที่สำคัญคือ ค่าไฟฟ้าจะไม่แพงขึ้นโดยในส่วนของพลังงานทดแทนพร้อมซื้อทั้งหมดหากเสนอค่าไฟฟ้ามาไม่เกิน2.44 บาท/หน่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆนี้รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ ไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง โดยมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พิจารณาว่าสัดส่วนนี้ควรเป็นเท่าใด ควรจะต้องมีการผลิตจาก กฟผ.และเอกชนในส่วนของไอพีพี เอสพีพี และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศว่าเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ ทั้ง กฟผ.และเอกชนสามารถแข่งขันร่วมกันได้

และ อีกส่วนคือ การเปิดตลาดการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าแบบเสรี (Free Market ) ซึ่งทั้งหมดจะต้องส่งผลให้ค่าไฟฟ้าตลอดแผนระยะยาว 20 ปีควรถูกลงจากแผนเดิมที่สิ้นสุดปี 2579 ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 5.55 บาทต่อหน่วย โดยในส่วนของการแบ่งการผลิตเป็น 8 ภูมิภาคตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เสนอ แต่ขอให้เป็นไปตามแผนเปิดเสรี โดยไม่จำกัดประเภทเชื้อเพลิงแต่อย่างใด จากเดิมที่ สนพ.ระบุ ควรจะพิจารณาถึงเขื้อเพลิงที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยทั้งหมด จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ในวันที่ 20 เม.ย.นี้และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ( กพช .) วันที่23. เม.ย.นี้

“เรื่องแผนพีดีพีใหม่ตามนโยบาย รมว.พลังงานแม้จะเป็นเรื่องดีเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้า แต่ในทางปฏิบัติ ต้องดูถึงรัฐธรรมนูญเรื่องสัดส่วนภาครัฐสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ประกาศใช้แล้ว “แหล่งข่าวกล่าว

นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) กล่าวว่า สร.กฟผ.ได้นัดหารือกับผู้บริหารเร็วๆนี้เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร และย้ำจุดยืน สร.กฟผ.ต่อการจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ต้องการให้ผลักดันภาครัฐให้เป็นไปตามกฏหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาตรา 56 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ของประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่า ร้อย51ซึ่งขณะนี้กำลังผลิตติดตั้งของกฟผ.มีเพียงกว่าร้อยละ 40และการเดินเครื่องจริงอยู่ในระดับ ร้อยละ35-37. -411