สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ : สินเชื่อนี้เพื่อคนมีฝัน อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ : สินเชื่อนี้เพื่อคนมีฝัน อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สินเชื่อ คนที่อยากลงทุนทำธุรกิจพลาดไม่ได้ สินเชื่อ SME ธนาคารไหนโดน สินเชื่อ SME ธนาคารไหนเด็ด เราได้คัดเน้น ๆ มาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณแล้ว

คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันมากขึ้น ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทรนด์การเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนที่เจ้าของธุรกิจมีอายุเฉลี่ยแค่ 18–30 ปีก็เป็นเจ้าของธุรกิจกันแล้ว แต่ก่อนจะลงมือทำธุรกิจอะไรสักอย่างก็ต้องมีการศึกษาธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงต้องวางแผนระดมเงินทุนให้เพียงพอต่อการก่อตั้งธุรกิจ

หลายคนอาจมีครอบครัวเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้ว แต่ในขณะที่อีกหลายคนก็ไม่มี ทำให้ต้องไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ว่ากัน วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำข้อมูลสินเชื่อ sme เพื่อคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตการเป็นเจ้าของธุรกิจมาให้ศึกษากัน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกขอสินเชื่อกับธนาคารไหนดี

สินเชื่อ SME ธนาคาร SME Bank

ชื่อ : Small SMEs สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
2. กรณีนิติบุคคลต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามที่ธนาคารกำหนด
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เคยปรับโครงสร้างหนี้ (Trouble Debt Restructuring: TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Debt Restructuring: DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
5. ต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

สินเชื่อ SME ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อ : K SME Start-Up Solution

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี

ดำเนินกิจการตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยตรวจสอบจากทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ

มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เช่น ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินใด ๆ

ไม่มีประวัติ NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารพาณิชย์ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

สินเชื่อ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อ : สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี ที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ประกอบกิจการในประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ปี

มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี