โครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอล

คณะกรรมการพัฒนานโยบายอีซีอีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรับทราบข้อเสนอของกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิตอลและการสื่อสารบนทางเดินเศรษฐกิจตะวันออกซึ่งมีงบประมาณมากกว่า 17,913 ล้านบาท การประชุมคณะกรรมการเป็นประธานโดยนายประยุทธจันทร์ชะอำ นายณัฏฐ์แสงสุวรรณเลขาธิการสำนักงานอียูกล่าวว่าในการประชุม

ยังมอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามที่กระทรวงเสนอ นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเร่งในการพัฒนาโครงการนี้เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในโซนนี้และสามารถรองรับการลงทุนในสหภาพยุโรปได้ในอนาคต “นายคานิทกล่าวเสริม การลงทุนในโครงการนี้จะมีขึ้นในระยะเวลา 4 ปีนับจากต้นปีหน้า โครงการประกอบด้วย 8 แผนและ 22 โครงการ